BlissQuants - Delta Hedging | Fund Management

A divine inspiration & Fearless leader

I admire quality.

Bharatbhai Shah

Data Analytics &
Coaching Head

I enjoy analytics.

Falguni Vahora

Chief Option Delta hedger

I love options.

Rupak Shah

Delta Hedging Division Head

I enjoy management.

Nehal Shah


Samir VahoraAbhishek Jain

Gautam Patel

Jayna Shah

Sikandar Solanki

Kamlesh Chovatiya

Deepak Nagde

Pritesh Ariwala

Vineet Jain

Lalji Vekariya

Ketan Tank

Jignesh Shah

Nilesh Gangani

Aashish Vaghasiya

Dipti Doshi

Mukesh Patel

Paresh Koladiya

Hitesh Daliya

Samir Ramani

Tushar Patil